Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek.
Doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego.

Konkurs plastyczny pod hasłem: „Strażak chroni Ciebie, Twój dom, Twoje środowisko.”

Wyniki konkursu

Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem publicznych szkół podstawowych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych, wśród uczniów tychże szkół, w kategorii wiekowej – uczniowie klas IV – VI.

Tematyka prac powinna obejmować zakres znanych przez dzieci działań straży pożarnej i strażaków na rzecz bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska.

Celem konkursu jest:

  • Promowanie wiedzy o bezpieczeństwie
  • Kreowanie postaw bezpiecznych zachowań
  • Popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych oraz ich roli w procesie rozwoju kraju
  • Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego - „Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek – doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego”
  • Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci

Prace można składać osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 31 października 2013 roku na adres:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń
z dopiskiem: Konkurs plastyczny

(o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego)


Pełny regulamin konkursu
Konkurs jest objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Konkurs jest wspierany przez Wydział Sztuk Pięknych UMK