Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek.
Zakup pojazdów specjalistycznych do przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i technologicznym dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013

  1. Oś priorytetowa II „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”
  2. Działanie 2.5 „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska”
  3. Tytuł projektu „Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek – doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego”
  4. Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Projekt pn. „Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek – doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko – pomorskiego” jest przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz nieoceniony wpływ na poziom zabezpieczenia naszego regionu, przez zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.

Celem projektu jest podniesienie efektywności systemu zapobiegania, ograniczania i zwalczania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie województwa kujawsko – pomorskiego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Cel ten jest realizowany poprzez doposażenie istniejącego taboru pojazdów i sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej naszego regionu.